Volgen

Dashboards uitleg - Business Analytics

Op zoek naar meer informatie over elke tabel in onze Business Analytics module? Hieronder volgt een kort overzicht:

Business Overview

1. Inkomsten
BA-Revenue.PNG
De opbrengsten op basis van de facturen in de gekozen periode. Deze grafiek geeft een overzicht van de inkomsten van alle betaalde facturen, inclusief belastingen.

2. Actieve leden
BA-ActiveClients.PNG
Klanten met een geactiveerd account aan het begin van de geselecteerde periode.

3. In- en Uitgeschreven klanten
BA-UnsubscribedClients.PNG
Nieuwe ingeschreven en uitgeschreven klanten in de geselecteerde periode. Deze vervangt de informatie op de huidige Dashboard module.

4. Geboekte activiteiten
BA-EventBookings.PNG
Aantal geboekte activiteiten in het rooster.

5. Check-ins
BA-Checkins.PNG
Aantal succesvolle check-ins in de geselecteerde periode gebaseerd op check-in tijd.Number of successful check-ins in the selected period, based on check-in time.

6. Klanten met een lidmaatschap
BA-ActiveMemberships.PNG
Totaal aantal klanten met minstens één actief lidmaatschap en het aantal klanten met géén lidmaatschap. Deze informatie wordt ook weergeven in percentages.

Clients & Memberships

1. Actieve lidmaatschappen
BA-ActiveMemberships2.PNG
Totaal aantal actieve lidmaatschappen, op naam van het lidmaatschap. De informatie wordt ook weergegeven in percentages. Dit geldt voor alle actieve lidmaatschappen, ook als individuele leden meerdere lidmaatschappen tegelijk hebben.

2. Lidmaatschap verkopen in loop van de tijd
BA-MembershipSales.PNG
Totaal aantal verkochte lidmaatschappen in de geselecteerde periode. De informatie toont het aantal lidmaatschappen dat verkocht is op naam van het lidmaatschap.

3. Klanten naar leeftijdsgroep
BA-ClientsAge.PNG
Dit toont het aantal actieve klanten in je club, waarbij de klanten worden gesorteerd op hun leeftijd. De informatie wordt ook weergegeven in percentages.

4. Lidmaatschap naar leeftijdsgroep
BA-MembershipAge.PNG
Uitsplitsing van de leden populatie, volgens de leeftijd van je klanten. Dit geeft aan hoeveel lidmaatschappen er op dit moment actief zijn in je club, weergegeven op lidmaatschapsnaam en uitgesplitst naar leeftijd van klanten. Dit geldt ook voor klanten die meerdere lidmaatschappen tegelijk hebben.

5. Klanten naar geslacht
BA-ClientsGender.PNG
Demografische informatie om je te helpen je markt beter te leren kennen. Dit toont de verdeling van mannelijke en vrouwelijke actieve klanten in je club. De informatie wordt weergegeven als totaal aantal mannelijke en vrouwelijke klanten en ook als percentages.  Als een geslacht niet beschikbaar is voor een klant, dan wordt het ingedeeld in de categorie "Niet gerapporteerd".

6. Memberships by gender
BA-MembershipGender.PNG
Uitsplitsing van de verdeling van de leden volgens het geslacht van je klanten. Dit geeft aan hoeveel lidmaatschappen er op dit moment actief zijn in je club, weergegeven op lidmaatschapsnaam en uitgesplitst naar het geslacht van de klant. Dit geldt ook voor klanten die meerdere lidmaatschappen tegelijk hebben.

Coaching Overview

1. Klanten met een coach
BA-ClientsCoach.PNG
Totaal aantal actieve klanten aan wie een coach is toegewezen en totaal aantal klanten die niet beschikken over een toegewezen coach. Percentages worden ook weergeven. Dit houdt geen rekening met de optie waarbij alle coaches alle cliënten kunnen coachen. Het geeft alleen klanten weer die aan een bepaalde coach zijn toegewezen.

2. Aantal klanten per coach
BA-ClientsperCoach.PNG
Aantal klanten dat aan elke coach zijn toegewezen, weergeven per coach. Dit houdt geen rekening met de optie waarbij alle coaches alle cliënten kunnen coachen. Het geeft alleen klanten weer die aan een bepaalde coach zijn toegewezen.

3. Clients’ main goal
BA-ClientMainGoal.PNG
Number of clients who have entered a main goal stated in their client’s profile. This information can be found in the coaching tab of the client profile in the Clients & Staff module. Percentages are also included.

4. Aangemaakte workout plannen
BA-TrainingPlan.PNG
Aantal aangemaakte trainingsplannen in de geselecteerde periode.

5. Aangemaakte voedingsplannen
BA-NutritionPlan.PNG
Aantal aangemaakte voedingsplannen in de geselecteerde periode.

6. Geactiveerde klanten met een pro lidmaatschap
BA-ClientsPro.PNG
Aantal klanten met een actief gebruikersprofiel die een pro-lidmaatschap hebben, en aantal klanten zonder pro-lidmaatschap. Percentages voor elke categorie worden ook weergeven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen