Volgen

Dashboard | Retentiedashboard

Optimaliseer je bedrijfsstrategie en laat je onderneming groeien. Met het managementdashboard heb je alle informatie voorhanden die jij nodig hebt voor strategische planning.

Hoe worden de verschillende cijfers berekend? In dit artikel leggen we zo gedetailleerd mogelijk het retentiedashboard uit. 

 

 

Linksboven zie je 2 dropdown menu's:

  • De eerste voor de selectie van het type dashboard. In dit geval het 'retentiedashboard' (hier worden later meerdere dashboards aan toegevoegd) 
  • De tweede voor de selectie van de periode. In dit geval 'Vorige maand (juni)'. 
Beide keuzes hebben invloed op de variabele die worden weergegeven en de bijbehorende waarden. We vervolgen het artikel met een voorbeeld van het retentiedashboard over de periode van een maand. 

Klanten start periode
Dit zijn je actieve leden aan het begin van de geselecteerde periode.  

Klanten einde periode
Dit zijn je actieve leden aan het eind van de geselecteerde periode.  

Ingeschreven klanten
Dit zijn je ingeschreven klanten en de geselecteerde periode. 

Uitgeschreven klanten
Uitgeschreven klanten in de geselecteerde periode. 

Klantgroei
Dit kopje geeft je klantgroei weer voor de geselecteerde periode uitgedrukt in getallen. De formule hiervoor is: klanten einde periode - klanten start periode = klantgroei in aantallen.

Berekening aan de hand van bovenstaand voorbeeld:

493 - 481= 12

Klantgroei %
Dit kopje geeft je klantgroei in percentages weer voor de geselecteerde periode.

De formule hiervoor is: (klantgroei / klanten begin) * 100 %. 
Berekening aan de hand van bovenstaand voorbeeld:

(12 / 481 ) * 100% = 2.5%

Retentie

Retentie betekent ook wel klantbehoud. Het aantal klanten wat je dus weet te behouden van de klanten, waarmee je de geselecteerde periode bent gestart. Retentie wordt uitgedrukt in een jaarpercentage.

Voorbeeld: Je start met 100 klanten op 1 januari en op 31 december heb je er nog 70. Dan heb je er 30 niet behouden, maar 70 wel. Je jaar retentie is dan 70%. 
 
In het geval van een andere geselecteerde periode dan een geheel jaar, is het retentiepercentage de verwachte retentie voor de komende 12 maanden, gebaseerd op de waarden van de geselecteerde periode. 
 
Voorbeeld: We starten de geselecteerde periode met 481 leden. In juni zijn er 22 uitgeschreven. Stel dat je vanaf nu tot en met volgend jaar mei, elke maand 22 klanten zou verliezen. Dan zijn dat er in totaal 12 x 22 = 264. De verwachte retentie is dan 44% op jaarbasis...................................Met andere woorden. Als het ledenverlies doortrekt zoals in de geselecteerde periode 'juni' heb ik van de klanten waarmee ik start en 12 maanden later nog 44% over. Hoe hoger dit cijfer, hoe beter dus!
 
 
 
Customer Lifetime
De customer lifetime is de verwachte gemiddelde klantlidmaatschapsduur voorspeld op basis van de geselecteerde periode. Deze waarde wordt altijd weergegeven in dagen.

Voorbeeld:
Je hebt 100 klanten aan het begin, daarvan zijn er deze maand 10 gestopt. Zou dat in hetzelfde tempo doorgaan, dan ben je na 10 maanden al je klanten kwijt, (zie onderstaande grafiek). We nemen hierin het gemiddelde. Waarom doen we dat? Omdat je klanten hebt die je na 1 dag al kwijt kunt zijn, en je hebt klanten die je op de laatste dag van de 10 maanden kwijt kan raken, vandaar dat we hierin een gemiddelde nemen. In onderstaande grafiek zie je dat het gemiddelde dan uitkomt in dit voorbeeld op 5 maanden. 

 

 

Tags: dashboard, retentie, managementdashboard. 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen