Παρακολούθηση

Πώς να επεξεργαστώ την φωτογραφία μιας προγραμματισμένης δραστηριότητας;

Στο χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να προσθέσετε δύο ειδών δραστηριότητες: βασικές δραστηριότητες και προσαρμοσμένες δραστηριότητες. Οι βασικές δραστηριότητες έχουν εγκατασταθεί απο το VirtuaGym και χρησιμοποιούνται ευρέως, συνεπώς δεν μπορούν να αλλάξουν. Άν θέλετε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα να έχει τη φωτογραφία του γυμναστηρίου σας/ του μαθήματος ή το λογότυπο σας μπορείτε να φτιάξετε μια προσαρμοσμένη δραστηριότητα. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Αφού προσθέσετε την δραστηριότητα, μπορείτε να επιλέξετε τι είδους εικόνα θέλετε να εμφανίζεται στο χρονοδιάγραμμα. Άν πιστεύετε ό,τι χρειάζεται να την αλλάξετε, μπορείτε να επεξαργείστε ολόκληρη τη δραστηριότητα πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις επιχείρησης > ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος > προσαρμοσμένα events και κάνετε κλικ στην δραστηριότητα που θέλετε να αλλάξετε.

Θυμηθείτε ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε μια βασική δραστηριότητα, συνεπώς άν θέλετε να χρησιμοποιείτε τις δικές σας εικόνες θα χρειάζεταται να δημιουργείτε νέες δραστηριότητες συνεχώς.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
0 στους 1 το βρήκαν χρήσιμο
Έχετε περισσότερες ερωτήσεις; Υποβολή αιτήματος

Σχόλια